به امید اینکه در جشن تصویر سال پانزدهم هم 
همه‌ی تصویر سالی‌ها سالم و پرامید دورهم جمع شوند

photo_2017-03-19_14-53-13.jpg
طرح هدیه‌ای از جناب ابراهیم حقیقی برای تصویرسالی‌ها